ราคาทองคำขึ้น-ลง เป็นเพราะสาเหตุใด นักลงทุนต้องรู้

4

ช่วงนี้เห็นราคาทองที่เป็นขาขึ้นจริงๆ ราคาพุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับลงมาราคาต่ำที่เท่าไหร่ ทำเอาหลายๆคนอยากลงทุนในทองคำเสียแล้ว แต่บางคนก็เห็นราคาทองแล้วอยากนำทองที่มีอยู่มาขายแล้วนำเงินไปลงทุนต่อไป ราคาทองที่แพงขึ้นหรือต่ำลงมาจากปัจจัยอะไรบ้าง หากอยากลงทุนในทองต้องรู้

สาเหตุที่ทำให้ทองคำปรับราคาขึ้นมี 5 ข้อใหญ่คือ  

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อ แต่ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่ม-ลด ได้ 

1. นโยบายทางการเงินของ FED 

ในเรื่องการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง การปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ย จึงหันไปลงทุนในตลาดทองทำ ทำให้เงินไหลเข้าตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

2. นักลงขาดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น

หาก FED มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้นักลงทุนส่วนมากกระจายความเสี่ยงเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเทรดทอง หรือ การซื้อทองคำสะสม ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ราาทองคำนั้นเพิ่มสูงมากเช่นกัน 

3. ภาวะสงคราม 

ปัจจัยข้อนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากเป็นสงครามในประเทศขนาดเล็ก และประเทศนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก็จะมีผลเสียอะไรนัก แต่หากสงครามนั้นเกิดขึ้นแล้วประเทศมหาอำนาจเข้าร่วมหรือช่วยเหลือ ยิ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้เหล่าธนาคารกลางหลายประเทศมุ่งหน้าที่จะเก็บทองคำไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มสูง 

4. ความต้องการของตลาด 

ความต้องการของตลาดสามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้โดยตรง ถ้ามีความต้องการมากขึ้น เช่น เมื่อผู้ลงทุนต้องการลงทุนในทองคำเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้น 

5. ปริมาณการผลิตและการสกุลเงิน 

ปริมาณการผลิตทองคำสามารถส่งผลต่อราคาได้ เมื่อปริมาณการผลิตลดลง อาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินก็สามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้ ถ้าค่าเงินตกต่ำเทียบกับสกุลเงินอื่น ความเสี่ยงในการลงทุนในสกุลเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นและผู้ลงทุนอาจหันมาลงทุนในทองคำ ทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 

ถึงแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยส่งผลราคาทองคำ แต่ทองคำเองมีความมั่นคงในมูลค่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การเก็บทองคำถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ