รู้ก่อนปรึกษา! งานนักวางแผนการเงิน CFP® ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

174

หลายคนเชื่อว่า การประหยัดอดออมตั้งแต่วันนี้เป็นการปูทางไปสู่การเกษียณอายุที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลำพังเพียงแค่การเก็บเงินฝากประจำเอาไว้เพียงอย่างเดียวอาจต้องแบกรับความเสี่ยงที่มูลค่าเงินจะน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งการฝากเงินเพียงอย่างเดียวยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่เกิน 3% ทำให้ไม่สามารถต่อยอดการเงินเพื่อแผนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนักวางแผนการเงิน CFP®

ด้วยเหตุนี้ การใช้งานนักวางแผนการเงิน CFP® จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป้าหมายการเกษียณอายุและเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิต แต่ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการนักวางแผนการเงิน ลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่า งานนักวางแผนการเงิน CFP® จะครอบคลุมความต้องการในส่วนไหนบ้าง

การเงินส่วนบุคคล

งานนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถให้บริการครอบคลุมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ในทุกมุมมอง ตั้งแต่การบริหารจัดการภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงการวางแผนมรดก ตลอดจนการวางแผนการเงินสำหรับครอบครัว การศึกษาบุตร ตลอดจนช่วยวางแผนบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงไว้ซึ่งผลลัพธ์เป้าหมายการเกษียณอายุที่ต้องการ

นอกจากนี้ งานนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์สูงยังครอบคลุมไปถึงการวางแผนการเงินในธุรกิจ ตลอดจนจัดวางโครงสร้างองค์กร สัดส่วนผู้รับผลประโยชน์ ไปจนถึงการเลือกสวัสดิการอย่าง PVD และ ประกันสุขภาพให้กับพนักงานได้อีกด้วย 

การลงทุนส่วนบุคคล

นอกจากการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้ว งานนักวางแผนการเงิน CFP® ยังครอบคลุมไปถึงการลงทุนเพื่อเป้าหมายตามต้องการ ซึ่งในส่วนนี้ นักวางแผนทางการเงินจะเป็นผู้ช่วยประเมินความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการรับไหวตามเงื่อนไขในชีวิต เพื่อเลือกสินทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในแง่มุมของความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ต้องการ ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการจากการลงทุน

โดยส่วนใหญ่แล้ว นักวางแผนการเงิน CFP® มักจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับสถาบันทางการเงินและธุรกิจด้านการเงินหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกโดยไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องเลือกลงทุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น

เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการทั้งหมดในชีวิต

งานนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นงานที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับทุกเป้าหมายที่ต้องใช้ความสบายใจเรื่องเงิน ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดในชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการงาน สถานะ ไปจนถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวางแผนการเงิน CFP® ก็สามารถช่วยสร้างแผน วางแผนการเงิน ตลอดจนคำนวณความเสี่ยงรอบด้าน เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากที่สุด 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใด หรือ มีความต้องการด้านไหนในระหว่างทาง ทุกคนก็สามารถบริหารจัดการเงินและบรรลุทุกเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของนักวางแผนการเงิน CFP®

จะเห็นได้ว่า งานนักวางแผนการเงิน CFP® นั้นจะครอบคลุมความต้องการด้านการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร รู้แบบนี้แล้ว หากต้องการเลือกใช้บริการนักวางแผนทางการเงิน อย่าลืมนำรายละเอียดด้านงานนักวางแผนการเงิน CFP® ที่นำมาฝากในบทความนี้ไปพิจารณาด้วย