มีประกันสุขภาพบริษัทแล้ว ต้องทำประกันสุขภาพเองเพิ่มไหม ?

7

คำถามยอดฮิตสำหรับมนุษย์เงินเดือน หลายคนอาจสงสัยว่า เมื่อมีประกันสุขภาพบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมด้วยตัวเองหรือไม่ ? บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด !

ประกันสุขภาพบริษัท

ประกันสุขภาพบริษัทคุ้มครองแค่ไหน ?

ประกันสุขภาพบริษัทที่มอบให้พนักงาน ส่วนมากมักมีวงเงินและความคุ้มครองพื้นฐานที่จำกัด ดังนี้

 • วงเงินคุ้มครอง – โดยทั่วไปจะจำกัดวงเงินต่อปี และอาจแบ่งเป็นวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล
 • ความคุ้มครอง – ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐาน เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา แต่อาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลบางอย่าง เช่น โรคร้ายแรงที่ต้องรักษาระยะยาว หรือการรักษาสุขภาพจิต และอาจมีข้อยกเว้น เช่น ไม่ครอบคลุมการรักษาโรคที่เกิดก่อนมีประกัน

มีประกันสุขภาพบริษัทแล้ว จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพส่วนตัวเพิ่มไหม ?

การทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการมีประกันสุขภาพบริษัท จะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากกว่าเดิม เนื่องจากประกันสุขภาพที่ทำเองนั้นจะมีสิทธิประโยชน์หลายด้าน ดังนี้

 • คุ้มครองมากกว่า – โดยมักจะมีวงเงินคุ้มครองที่มากกว่าประกันสุขภาพบริษัท และมีความคุ้มครองโรคอื่น ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งบางแผนประกันยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศด้วย
 • มีความยืดหยุ่นกว่า – สามารถเลือกบริษัทประกันและแผนประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันได้ตามช่วงวัยและสถานะชีวิต
 • ลดภาระค่าใช้จ่าย – ด้วยวงเงินที่มากกว่า ประกันสุขภาพส่วนตัวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในกรณีเจ็บป่วยหนัก หรือเมื่อต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิด

 กรณีที่ควรทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม

 • เมื่อต้องการวงเงินคุ้มครองที่มากกว่า เช่น มีโรคประจำตัวตั้งแต่ก่อนทำประกัน หรือต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น โรคร้ายแรง
 • เมื่อต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม เช่น ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ค่าทันตกรรม ค่าสายตา ฯลฯ
 • เมื่อต้องการความยืดหยุ่น เช่น อยากเลือกบริษัทประกันและแผนประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเอง หรือประกันสุขภาพบริษัทยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร

ประโยชน์ของการมีประกันสุขภาพ

 • ความอุ่นใจ – ลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ช่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
 • ความมั่นคงทางการเงิน – ป้องกันภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เมื่อป่วยก็สามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลย
 • การวางแผนอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น – ช่วยให้วางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างมั่นใจ สามารถเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ

กล่าวได้ว่า การมีประกันสุขภาพที่ดี เปรียบเสมือนการมี “เกราะป้องกัน” ยามเจ็บป่วย ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น หากคุณรู้สึกว่าประกันสุขภาพบริษัทยังไม่ครอบคลุมพอสำหรับความต้องการของตนเอง การทำประกันสุขภาพส่วนตัวเพิ่มเติมก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี