ตั้งชื่อลูกสาว ให้เป็นมงคลตามวันเกิดให้มีความทันสมัย พร้อมตัวอย่างชื่อ และความหมาย

360

สำหรับการ ตั้งชื่อลูกสาว ในปัจจุบันนั้นมีความยากไม่น้อยเพราะนอกจากจะต้องมีความเป็นมงคลแล้ว เชื่อก็ควรมีความทันสมัย และมีความหมายที่ดี  ซึ่งหลักการง่าย ๆ ในการตั้งชื่อก็คือละเว้นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี โดยแนวทางการตั้งชื่อก็มีดังนี้

ตั้งชื่อลูกสาว

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูกสาว

ผู้เกิดวันอาทิตย์ ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

ตัวอย่างการตั้งชื่อ และความหมาย

กนกรดา มีความหมายว่า ยินดีในทอง

กันยนา  มีความหมายว่า หญิงสาว (หากเกินเดือนกันยายนด้วยชื่อนี้จะเหมาะมาก)

เทวิกา มีความหมายว่า เทพธิดา

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ อ, กับ สระ ทั้งหมด

ตัวอย่างการตั้งชื่อ

ธมนวรรณ มีความหมายว่า ผิวพรรณสวยงาม

ปณตพร มีความหมายว่า การน้อมไหว้อันประเสริฐ

ภคพร มีความหมายว่า มีโชคเป็นพร

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ก, ข, ค, ฆ, ง

ตัวอย่างการตั้งชื่อ

จินต์จุฑา มีความหมายว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ

ณัฐสินี มีความหมายว่า หญิงผู้ฉลาด

เมนิลา มีความหมายว่า ชื่อเจ้าหญิง

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ

ตัวอย่างการ ตั้งชื่อลูกสาว

ธาพิดา มีความหมายว่า สะอาด บริสุทธิ์แล้ว

ปาลิกา มีความหมายว่า ผู้รักษาผู้คุ้มครอง

นวิยา มีความหมายว่า สาวเสมอ สดชื่นเสมอ

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

ตัวอย่างการตั้งชื่อ

ขวัญจิรา มีความหมายว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

นราวดี มีความหมายว่า หญิงผู้ประเสริฐ

อชิรชญา มีความหมายว่า ฉลาดว่องไว

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ด, ต, ถ, ท, ธ, น

ตัวอย่างการตั้งชื่อ

กุลิสรา มีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

ชญาภา มีความหมายว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ปริยากร มีความหมายว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก

ผู้ที่เกิดวันศุกร์  ตัวอักษรที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ย, ร, ล, ว

ตัวอย่างการ ตั้งชื่อลูกสาว

กัญญชุดา มีความหมายว่า หญิงผู้มีความรุ่งเรือง

ญาณิศา มีความหมายว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

อตินุช มีความหมายว่า หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่

ธิษณา มีความหมายว่า ฉลาด หลักแหลม

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

ตัวอย่างการตั้งชื่อ

กวิสรา มีความหมายว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

ธารินันท์ มีความหมายว่า ความสดชื่นรื่นเริง

ภรภัทร มีความหมายว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทาง และตัวอย่างการ ตั้งชื่อลูกสาว ที่สามารถนำไปปรับใช้ตั้งชื่อใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย พร้อมกับความมีความเป็นมงคลได้อีกมากมาย แต่ก็ไม่ควรตั้งชื่อให้อ่านยากเกินไป เพราะหากโตขึ้นอาจจะมีปัญหาในการติดต่อในเรื่องต่าง ๆ เพราะชื่อที่ออกเสียงยากจนเกินไป