ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ให้มีความเป็นสิริมงคล ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

289

การ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ถือเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเพราะสามารถนำปรับให้ชื่อมีความทันสมัยได้ตลอด แถมยังให้ความเป็นมงคลอีกด้วย

ตั้งชื่อลูกชาย

หลักการ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด

ในสมัยโบราณที่มีการบอกต่อสืบทอดกันมานั้น ชื่อลูกชายจะเน้นให้มีความหมายสื่อถึงความเข้มแข็ง เพราะหากโตขึ้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้นำ และหากอิงการตั้งชื่อให้มงคล ก็จะเกิดสิริมงคล ชีวิตราบรื่นอีกด้วยส่วนหลักการอื่น ๆ ก็อาจจะใช้ชื่อของพ่อกับแม่รวมกันแล้วหาอักษรที่เป็นมงคล สื่อความหมายดี ๆ ก็ใช้ได้เช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามการตั้งชื่อนั้นควรจะมีความยาว 2-4 พยางค์ รวมไปถึงควรจะอ่านออกเสียงที่ง่าย เมื่อลูกโตขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเช่นการที่ครูเรียกชื่อลำบาก โดนเพื่อนล้อ หรือหากโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาในด้านการติดต่อในด้านต่าง ๆ รวมไปกรณีที่ต้องไปต่างประเทศชื่อที่เรียกยาก ๆ ก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้เช่นกัน

ตัวอักษรที่เป็นมงคลที่เหมาะต่อการ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด และตัวอักษรอักษรกาลกิณีที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์

ตัวอักษรที่เป็นมงคล – สามารถใช้สระได้ทั้งหมด

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – ศ ษ ส ห ฬ ฮ

เด็กที่เกิดวันจันทร์

ตัวอักษรที่เป็นมงคล –  ก ข ค ฆ ง

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – อ กับ สระ ทั้งหมด

เด็กเกิดวันอังคาร

ตัวอักษรที่เป็นมงคล – จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – ก ข ค ฆ ง

เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน

ตัวอักษรที่เป็นมงคล – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เด็กที่เกิดวันพุธกลางคืน

ตัวอักษรที่เป็นมงคล –  ย ร ล ว

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี

ตัวอักษรที่เป็นมงคล – บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – ด ต ถ ท ธ น

เด็กที่เกิดวันศุกร์

ตัวอักษรที่เป็นมงคล –  ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – ย ร ล ว

เด็กเกิดวันเสาร์

ตัวอักษรที่เป็นมงคล –  ด ต ถ ท ธ น

ตัวอักษรอักษรกาลกิณี – ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

การ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ให้มีความเป็นมงคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาของคนจะรุ่ง จะดีได้ต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ก็คือความดีที่จะส่งผลหนุนดวงซึ่งมีผล 60 % อีก 30 % มาจากความเป็นมงคลของชื่อ และอีก 10 % มาจากการไขว่คว้าหาโอกาส ดังนั้นผู้ที่เป็นพ่อแม่ควรปลูกฝังสอนลูกให้ทำแต่ความดี เพื่อที่จะได้หนุนดวงให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต