มะเร็งปอด สาเหตุมาจากอะไร เมื่อตรวจเจอรักษาได้ไหม?

381

มะเร็งปอด โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ หากเป็นในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น ปัจจัยเสี่ยงก็มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งหากตรวจพบเจอเร็วก็สามารถรักษาให้หายได้

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด เกิดจากอะไร

โรคมะเร็งปอดเกิดจากก้อนเซลล์ที่ผิดปกติ  มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมักจะตรวจพบเมื่อมีก้อนขนาดใหญ่จำนวนมาก แล้วแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็คือ

การสูบบุหรี่ – ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่า ผู้ไม่สูบมากถึง 10 เท่า

ควันบุหรี่มือสอง – ถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่ แต่การอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบ แล้วสูดควันเป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้

สารพิษจากการทำงาน – สาเหตุนี้มักจะพบจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็งเช่น โครเมียม แร่เรดอน นิกเกิล เป็นต้น

ฝุ่นละออง – ฝุ่น PM2.5 ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งพอ ๆ กับการสูบบุหรี่

พันธุกรรม – หากพบว่าคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งปอดตั้งแต่อายุน้อย คนในครอบครัวก็มีความเสี่ยงสูง

มะเร็งปอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. ชนิดเซลล์เล็ก – พบได้ 10-15 % เซลล์จะเจริญเติบโต แพร่กระจายเร็ว ทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
  2. ชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก – พบได้สูงสุด 90 % มีอัตราการแพร่กระจายช้ากว่าเซลล์เล็ก

โดยเซลล์มะเร็งทั้ง 2 ชนิดจะมีระยะของโรคที่แตกต่างกันดังนี้

ชนิดเซลล์เล็ก แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 จะพบที่ปอด และต่อมน้ำเหลือง เพียงข้างเดียวเท่านั้น

ระยะที่ 2 เซลล์มะเร็งลุกลามไปทั่วร่างกาย

ชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 จะมีก้อนมะเร็งอยู่ในปอดเล็กน้อยยังไม่แสดงอาการ

ระยะที่ 2 เริ่มกระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด

ระยะที่ 3 เริ่มแพร่กระจายไปทั่วปอด รวอไปถึงต่อมน้ำเหลืองที่กลางช่องอก

ระยะที่ 4 แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกาย

อาการของ มะเร็งปอด

อาการของโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่หากเซลล์มะเร็งเริ่มใหญ่จนลุกลามอาการที่มักจะพบเห็นก็มีดังนี้

  • มีอาการไอเรื้อรัง มีเลือดปนเสมหะ
  • หายใจลำบาก ติดขัด หอบเหนื่อย
  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
  • หายใจสั้น พร้อมกับมีเสียงหวีด
  • เจ็บหน้าอกตลอดเวลา
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

มะเร็งปอด รักษาได้หรือไม่

โรคมะเร็งปอดนั้นในปัจจุบันสามารถรักษาให้หายได้  แต่ต้องเป็นมะเร็งประเภทเซลล์ไม่เล็กและอยู่ในระยะ ที่1 กับที่ 2 เท่านั้นวิธีรักษาก็คือการผ่าตัดนำก้อนเนื้อร้ายออกจากร่างกาย สำหรับระยะอื่น ๆ ต้องแพทย์สามารถวางแผนการรักษา และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ดังนั้นหากคุณเป็นบุคคลที่สุ่มเสี่ยง มะเร็งปอด หรือเริ่มมีอาการที่กล้าวไปข้างต้นไปแล้ว ควรรีบไปตรวจปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย หากตรวจพบจะได้รับการรักษาโดยเร็ว หรือหากพบว่าไม่พบก็ควรเลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เป็นได้