คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเป็นประจำ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

264

สำหรับ คาถาเงินล้าน ที่ชาวพุทธในบ้านเรานิยมสวดกันมากที่สุด เพราะขึ้นชื่อว่าหากสวดเป็นประจำจะมั่งมีร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว ก็คือคาถาของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ซึ่งนอกจากการสวดคาถา ก็ยังต้องปฏิบัติตนหลายอย่างเพื่อให้ผลเร็วขึ้นส่วนจะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูวิธีกันเลย

คาถาเงินล้าน

บทสวด คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ก่อนเริ่มต้นสวดควรทำจิตใจสงบ แล้ว ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วจึงสวดดังต่อไปนี้

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

วิธีที่จะทำให้การสวด คาถาเงินล้าน เห็นผลอย่างรวดเร็ว

  • ควรตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำเป็นประจำทุกวัน ทำด้วยความเพียรให้ได้ตามจำนวนจบที่ตั้งใจ สามารถเลือกจำนวนจบได้ตามสะดวก แต่ที่สดแล้วได้ผลส่วนใหญ่จะสวดวันละ 9 จบ 30 จบ หรือหากชีวิตกำลังแย่ ลำบากสุด ๆ ให้สดวันละ 108 จบ แล้วจะเห็นทางออกได้อย่างเร็วพลัน สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือก่อนนอน แต่หากใครค้าขาย ทำธุรกิจ จะสวดก่อนออกจากบ้านก็ได้
  • หากจะไปใส่บาตรตอนเช้าให้สวดคาถาก่อน หากทำเป็นประจำจะทำให้มีโชคลาภไม่ขาด หากไม่สะดวกก็ให้ออมเงินไว้ทุกวันตามกำลังที่มี เมื่อมีโอกาสก็นำไปทำบุญเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
  • เมื่อใดที่สวด คาถาเงินล้าน แล้วเห็นผลไม่ควรไปบอกกล่าวโอ้อวด จะทำให้โชคลาภหายไป
  • หากจะสวดต้องสวดด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาจริง ๆ สวดด้วยความมีสมาธิ สงบ หากสวดด้วยจิตใจที่รีบเร่งบทสวดจะไม่มีอานุภาพ หรือเห็นผลช้า
  • ควรปฏิบัติตนถือศีล 5 เอาไว้ หากทำไม่ได้อย่างน้อยก็ให้ละเว้นลักขโมย ไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาด

ทั้งหมดนี้คือ คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ที่มีการกล่าวขานว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ผู้ที่สวดแล้วชีวิตดีขึ้น การเงินการทอง โชคลาภมีให้เห็น ชีวิตเจริญรุ่งเรือง แต่อย่างไรก็ตามนอกจากจะทำตามข้อแนะนำที่กล่าวไปแล้ว ผู้สวดก็ควรหมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว หากินด้วยความสุจริต ไม่เบียดเบียนคดโกงผู้อื่น จะเป็นการเสริมให้สิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิตอีกมากมาย