การวัด EQ ในเด็กสำคัญยังไง ควรวัดเมื่อไหร่

281

นอกจากการวัด IQ แล้วสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ การวัด EQ ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหากพบว่าลูกมี EQ ที่ต่ำ พ่อแม่ก็จะสามารถช่วยพัฒนาเพื่อที่โตขึ้นจะได้อยู่ในสังคมได้ง่าย และมีความสำเร็จในชีวิต

การวัด EQ

ทำไมต้องมี การวัด EQ

การวัดความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นั้น เป็นการวัดความสามารถทางอารมณ์ ที่มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตให้มีความสุข มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ ทำให้รู้ว่าในแต่ละคนนั้นมีความสามารถ และศักยภาพอยู่ในระดับไหนบ้างโดยมีดังนี้

 • ความสามารถในการควบคุมตนเอง
 • ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • ความรับผิดชอบทั้งตัวเอง และส่วนรวม
 • แรงจูงใจ
 • ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะห์ แยกแยะ และการแก้ปัญหา
 • ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนรอบข้าง
 • ความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ความพึงพอใจในชีวิต
 • ความสุข และมีความสงบทางใจ

ประโยชน์ของการมี EQ สูง

หากเด็กมี EQ สูง ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยทำให้เด็ก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี รวมไปถึงการเรียน การสอบแข่งขันต่าง ๆ ก็จะสูงขึ้นไปด้วย

เมื่อเด็กมีอารมณ์ในทางลบ จะสามารถสงบสติอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อถูกเตือน ถูกสั่งสอนไม่มีอาการโวยวาย งอแง ก้าวร้าวหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา

เด็กจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน และคนรอบข้าง รู้จักแบ่งปัน รู้จักการให้ การมีน้ำใจ และช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ

เด็กจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส กลายเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เมื่อโตขึ้นมักไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องภาวะซึมเศร้า หรือเป็นโรคจิตเภทอื่น ๆ

การวัด EQ ควรทำเมื่อไหร่

 • เมื่ออยากรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพทางด้าน EQ มากขนาดไหน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • พบว่ามีปัญหาในการอยู่ร่วม หรือปรับตัวกับผู้คนรอบข้างยากไม่ว่าจะเป็นคนคนในครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน
 • มีอารมณ์ผิดปกติ ควบคุมไม่ค่อยได้เช่น ก้าวร้าว พฤติกรรมรุนแรง เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักแบ่งปัน ขี้อิจฉา แปลกแยก ซึมเศร้าไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น

เมื่อมาถึงตรงนี้คงพอทราบกันแล้วว่า การวัด EQ มีความสำคัญอย่างไร และควรทำเมื่อไหร่ซึ่งเรื่อง EQ ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะนักจิตวิทยาได้บอกไว้ว่า การมี EQ ที่ดีนั้นมีผลต่อความสำเร็จของคนมากกว่าเรื่องของสติปัญญาหรือ IQ เสียอีก ลองนึกภาพว่าเมื่อเด็กโตขึ้นต้องมีการเข้าสังคม การติดต่องาน การอยู่ในสังคม การมีกลุ่มเพื่อน การมีแฟน การมีครอบครัว ซึ่งหากจะต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องเหล่านี้คือพื้นฐานที่จะส่งเสริมได้มากกว่า