เอไอแห่งอนาคต มีอะไรบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

251

เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับ เอไอแห่งอนาคต ว่าจะมีอะไรที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ โดยเชื่อกันว่าอีกไม่นานจะมีเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เอไอแห่งอนาคต

  1. เอไอแห่งอนาคต รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มมีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติออกมาใช้งานบ้างแล้ว แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะบางสถานการณ์ยังต้องการใช้คนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ แต่ในอนาคตจะเป็นแบบ Full Automation ระบบจะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ทั้งหมด อาจจะดีกว่าการตัดสินใจของมนุษย์ด้วยซ้ำ

  1. เอไอแห่งอนาคต ต่อวงการแพทย์

การใช้ AI ในวงการแพทย์  จะทำให้การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ และระบบในร่างกายมีความแม่นยำสูง ส่งผลให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนายารักษาโรค AI จะมีส่วนในการวิจัยแน่นอนว่าจะสามารถผลิตตัวยาใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  1. วงการลงทุน

ปัจจุบันการใช้ AI ในการวิเคราะห์การลงทุนอย่างการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้น จะใช้การวิเคราะห์กราฟย้อนหลัง เพื่อดูสถิติความเป็นไปได้ แต่ในอนาคต AI นอกจากจะรวบรวมข้อมูลในอดีตแล้ว ยังจะสามารถนำข้อมูลจากข่าวในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมไปถึงการสร้างระบบ Trading แบบอัตโนมัติอีกด้วย

  1. ระบบการตลาด

ในอนาคตจะมีการต่อยอดใช้ AI รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่นการเข้าเว็บไซต์ การกดไลค์ การเข้าดูวิดีโอ การดูโฆษณา ความสนใจในสิ่งต่างจากคนทั่วโลก แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อให้เจ้าของธุรกิจนำเสนอสินค้า หรือยิงโฆษณาได้ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพที่สุด

  1. หุ่นยนต์ เอไอแห่งอนาคต

ในอนาคตจะมีหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะงานบริการ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ทำอาหาร พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟอาหาร พนักงาน call center หุ่นยนต์ทำความสะอาด ฯลฯ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ในอนาคต หุ่นยนต์จะสามารถโต้ตอบเราได้เหมือนกับคนจริง ๆ เพราะในสมองกลจะมีความรู้มากมาย และยังสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

  1. วงการเกษตรกรรม

ในอนาคตเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา จะไม่ต้องเหนื่อยมากอีกแล้ว เพราะแทบทุกอย่างจะใช้ AI ทั้งสิ้นตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลสภาพดิน สภาพอากาศ เพื่อทำการแก้ไขให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก รวมไปถึงเครื่องจักร AI ที่เป็นหุ่นยนต์ หรือโดรน มาช่วยผลิตเช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว เป็นต้น

  1. ครู

ข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้สามารถเก็บไว้ได้ในสมองของ AI ได้ทั้งหมด ในอนาคตจึงเป็นเรื่องไม่ยาก หากจะพัฒนาให้เป็นครูในการสอน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  AI ยังสามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังสอนนั้นเราเข้าใจหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากสีหน้า ท่าทาง ต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงวิธีการสอน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น เอไอแห่งอนาคต ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเชื่อว่ายังจะมีการพัฒนาการใช้ AI ในเรื่องอื่น ๆ อีกมากซึ่งก็น่าจับตามองว่าในอนาคตจะมีการใช้ AI ไปถึงระดับไหน